Avtor: Anica Marinčič

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2021/22 bodo neobvezni izbirni predmeti na voljo vsem četrto-, peto- in šestošolcem. KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI? Predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah in zmožnostih...

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V skladu z zakonodajo bomo v šol. L. 2021/2022  izvajali pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda.  Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi...

Delo od 12. aprila 2021 dalje

V skladu z okrožnico MIZŠ in odlokom vlade R Slovenije bo od ponedeljka,    12. aprila 2021 dalje potekalo delo: Osnovna šola – v prostorih šole za vse učence od 1. do 9. razreda OŠPP...

Dostopnost