VRTEC – PROJEKT »RASTEMO Z JEZIKOM«

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju vključuje široko polje komunikacije in sodelovanja z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in skozi doživljanje spoznavanje različne književnosti-kulture. Otroci izražajo čustva, misli, izkušnje in se učijo razumeti sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko, razvoj jezika pa je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999).

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano tudi, da je predšolsko obdobje najpomembnejše obdobje za razvoj govora. Zato smo v vrtcu skozi vso leto izvajali projekt »Rastemo z jezikom« s ciljem razvijanja govorno-jezikovnega razvoja otrok. V načrtovanih in spontanih dejavnostih smo poslušali in pripovedovali različna literarna besedila, prstne igre, uganke, izštevanke in pesmice. Jezik smo poslušali in uporabljali v vsakdanjih pogovorih, v različnih igrah, dramatizacijah, predstavah. Izvajali smo različne oddelčne projekte v povezavi z verbalno komunikacijo otrok, pripravljali in obiskovali bralne kotičke, tematske razstave, knjižnice. Igrali smo se z glasovi, govorne in besedne igre. Besedni zaklad smo širili ob poimenovanju, opisovanju predmetov, slikovnega gradiva, opazovanju okolja, branju receptov … Seveda pa so sporazumevalne zmožnosti tudi del vsakdanje rutine v vrtcu, ves čas, saj jezik povezuje vsa področja dejavnosti.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost