Knjižnica – učbeniški sklad

Datum: 11. 06. 2020

Spoštovani starši!

Vse, kar morate vedeti v zvezi z učbeniškim skladom, je objavljeno na šolski spletni stani pod KNJIŽNICA/Učbeniki, delovni zvezki in druge šolske potrebščine.

V šolskem letu 2020/21 je na tem področju več sprememb:

– Naročilnice za komplete učbenikov, ki ste jih podpisovali in morali vrniti na šolo, niso več potrebne.

– Za 1. triletje so učbeniki in delovno gradivo brezplačni; nabavi jih šola, financira pa se iz učbeniškega sklada, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Učenci prejmejo vse gradivo v 1. tednu novega šolskega leta; delovno gradivo je trajna last, učbenike pa morajo na koncu šolskega leta dobro ohranjene vrniti šoli.

– Za 2. in 3. triletje morate starši sami priskrbeti in financirati delovno gradivo, učbeniki pa se še naprej financirajo iz učbeniškega sklada in jih nabavi šola. Z učbeniki so učenci dolžni ravnati odgovorno, ker jih morajo na koncu šolskega leta vrniti za uporabo naslednje generacije.

– Naročilnice knjigarn in papirnic, ki so običajno sodelovale z našo šolo, ne bodo več v papirnati obliki, ampak je njihova ponudba na naši spletni strani pod KNJIŽNICA/Učbeniki, delovni zvezki in druge šolske potrebščine/Ponudbe in naročilnice. Seveda se lahko odločite tudi za druge knjigarne in trgovine, ki na naši spletni strani nimajo ponudb.

 

Pripravila upravljavka US

Magda Opara

tel. 07 3435166

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost