Zagotavljanje brezplačnega toplega obroka za učence in dijake v času šolanja na daljavo

Spoštovani starši, učenci in dijaki

na podlagi dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 10. 2020 ter v dogovoru z Občino Mirna, OŠ Mirna za učence in dijake s stalnimi bivališčem v občini Mirna, ki se izobražujejo na daljavo v času zaostrenih epidemioloških razmer, nudi možnost brezplačnega toplega obroka.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo na OŠ Mirna: info@os-mirna.si. Osnova šola bo za učence, ki so se prijavili na tople obrok, upravičenost do brezplačnega obroka preverila v evidenci CEUVIZ, za dijake bo upravičenost preverila Občina Mirna preko Centra za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole zbrane podatke uporabita za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Prijava na topel obrok velja za celotno obdobje in se upošteva do preklica.

Učenci in dijaki s stalnim bivališčem v občini Mirna topli obrok prevzamejo v OŠ Mirna. Obrok se lahko prevzame samo z ustrezno posodo oziroma embalažo. Za prevzem obroka veljajo enaki pogoji in higienska priporočila kot za vse gostinske obrate. Po prevzemu obroka iz šolske kuhinje, šola za le-tega ne odgovarja. Obrok lahko prevzame le zdrava oseba, ki mora ob prihodu nositi zaščitno masko in upoštevati ostala higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Prevzem bo potekal zunaj pred vhodom v kuhinjo OŠ Mirna od 10:30 do 11:00 ure.  

Prijavnico oddajte do ponedeljka, 9.  11. 2020 do 13. ure na e-naslov: info@os-mirna.si.

Obrok se bo vsakodnevno zagotavljal od vključno torka, 10. 11. 2020 do zaključka šolanja na daljavo.

Naknadno se lahko prijavite še do srede, 11. 11. 2020 do 12. ure. Obrok se bo zagotavljal od vključno četrtka, 12.11. 2020.

Šola za  učence organizira prehrano v skladu z Zakonom o šolski prehrani.

Ravnateljica Anica Marinčič

TOPLI OBROK – PRIJAVNICA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost