PROJEKT UNESCO: MODER STOL – NEKDO MISLI NATE

Naša šola je vključena v mrežo UNESCO šol. V oddelkih šole s prilagojenim programom smo izvedli projekt “Moder stol”. Sledili smo zastavljenim ciljem projekta – da ostane projekt finančno nezahteven, nenasilno povezuje socialno učenje s tehniško-likovno kulturo in spodbuja ekološko občutljivost.

Pouk delovne vzgoje nam omogoča, da smo sami izdelali stol oz. klop iz odpadnih palet. Učence smo razdelili v delovne skupine. Delovni proces je učence povezal, jih obogatil za izkušnjo medsebojnega sodelovanja in medsebojne pomoči, jim omogočil učenje novih spretnosti uporabe orodij in pripomočkov za obdelavo lesa. Z oblikovanjem in barvanjem klopi pa so učenci razvijali svoje kreativne spretnosti. Hkrati pa projekt ozavešča o pomenu ponovne uporabe odsluženih predmetov. Delovnemu procesu je sledila delavnica na temo prijateljstva in evalvacija. Učenci so ob igri vlog ocenjevali prijateljske odnose kot dobre ali slabe. Razmišljali so, kdo je njihov prijatelj, zakaj ljudje potrebujemo prijatelje, kako smo lahko dobri prijatelji, kdaj smo slabi prijatelji, ipd. 

Klop je umeščena pred vhod v oddelke OŠPP in ima sporočilno vrednost. Nagovarja mimoidočega in opozarja na pomen vključevanja otrok s posebnimi potrebami v lokalno okolje. Naše sporočilo se glasi: “Prisedi, boš moj prijatelj.”. Klop vabi k druženju z učenci s posebnimi potrebami, k sodelovanju, spoznavanju, solidarnosti in strpnosti.

Nataša Vtič, mentorica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost