Javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani že objavil javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije za leto 2022/23. Zoisove štipendije so namenjene dijakom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

  • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek IN
  • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh.

Rok za oddajo vlog za dijake je petek, 9. 9. 2022. Prvič je možno oddati tudi elektronsko vlogo preko portala Moja eUprava

Več si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/objavljen-javni-razpis-za-dodelitev-zoisove-stipendije-za-leto-20222023 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost