6.a razred – obvestila staršem

RODITELJSKI SESTANEK

V torek, 15. septembra 2020, bo v avli šole ob 17. uri uvodni roditeljski sestanek za starše učencev 6. razreda.

Dnevni red:

  1. Seznanitev s cepljenjem proti HPV (ZD Trebnje).
  2. Načrt dela v oddelčni skupnosti.
  3. Volitve predstavnikov v svet staršev.
  4. Razno.

Prosimo vas, da zaradi trenutne zdravstvene situacije in s tem povezanih priporočil NIJZ-ja, na roditeljskem sestanku nosite masko. Prosimo vas tudi, da se sestanka udeleži samo eden od staršev.

Lepo vabljeni!

DRUGE POTREBŠČINE

Dostopnost