Kategorija: Aktualno

3. razred: Pletarska delavnica

V petek, 28. 5. 2021 smo se učenci 3. razreda odpravili peš na Migolico do Zakrajškovih. Tam nas je pričakal gospod Tone. Pod njegovim vodstvom in ob pomoči učiteljic smo izdelali košarice iz šibja....

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2021/22 bodo neobvezni izbirni predmeti na voljo vsem četrto-, peto- in šestošolcem. KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI? Predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah in zmožnostih...

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V skladu z zakonodajo bomo v šol. L. 2021/2022  izvajali pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda.  Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi...

Dostopnost