Skoči na glavno vsebino

Projekt OBJEM

Osnovni podatki o projektu:

Projekt poteka v sklopu razpisa: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« v sklopu 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost, točneje sklop 1.1. Bralna pismenost in razvoj slovenščine. Oblikovan akronim projekta je OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli).

Sodelujoči v projektu:

  • ZRSŠ – vodenje projekta,
  • sodelujoči konzorcijski partnerji: vzgojno-izobraževalni zavodi: 12 vrtcev, 25 osnovnih šol, 22 srednjih šol;
  • Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za računalništvo,
  • Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta in
  • Pedagoški inštitut.

Finančna podpora:

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Spletna stran projekta OBJEM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

 

 

 

Dostopnost