UNESCO

Naša šola ima v šolskem letu 2021/2022 status kandidatke za vključitev v mrežo UNESCO šol.
Mreža je nastala leta 1953 z namenom spodbujanja izobraževanja v skladu s cilji in dejavnostmi OZN. Danes povezuje več kot 11000 izobraževalnih ustanov iz 181 držav.

Slovenija je del te mreže postala leta 1993, ko je bila v mrežo sprejeta OŠ Cirila Kosmača iz Pirana zaradi svoje vloge pri sprejemu beguncev iz Jugoslavije.

Sodelujoče šole si prizadevamo slediti UNESCOVIM CILJEM:

  • Uveljaviti kulturo miru in nenasilja.
  • Ohraniti naravno in kulturno dediščino našega skupnega doma- planeta Zemlja.
  • Skrb za osebnostni razvoj vsakega posameznika.

Delo šol, ki smo kandidatke za včlanitev v mrežo, temelji na štirih DELORSOVIH NAČELIH za 21. stoletje:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Naučiti se živeti skupaj!
  • Učiti se biti!

Naša šola bo sledila smernicam delovanja ASPnet s sodelovanjem v projektih drugih šol in obeležitvijo različnih mednarodnih dni.

Šolski koordinator: Ana Zgonc Možina


OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNE UČITELJEV (5. oktober)

Biti učitelj v pravem pomenu besede pomeni biti učenec. Poučevanje se začne takrat, ko se učitelji učite od učencev, se postavite na njihovo mesto in razumete, kaj razumejo in kako. (Soeren Kierkegard)

5. oktober je svetovni dan učiteljev, ki ga obeležujemo v spomin na podpis Priporočil o položaju učiteljev leta 1966. Leta 1993 ga je razglasil Unesco z namenom, da bi ljudem približal poslanstvo ter dosežke učiteljev. Letos Svetovni dan učiteljev teče pod geslom: »Učitelji v središču okrevanja pri izobraževanju.« Praznujejo ga v več kot 100 državah sveta.

Svetovni dan učiteljev smo letos, v okviru ur oddelčnih skupnosti, obeležili s kratkimi aktivnostmi, pri katerih so se učenci posvetili lastnostim dobrega učitelja. Učenci so znotraj oddelka izbrali njim pomembne lastnosti, ki so jih zapisali na jabolka – sadove učiteljevega dobrega dela.

Dostopnost