Skoči na glavno vsebino

IZJAVA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČA

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.os-mirna.si.

Osnovna šola Mirna se zavezuje omogočati spletno stran www.os-mirna.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom SOGO na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA , ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Samoocena organa javnega sektorja po Direktivi (EU) 2016/2102:
Z vključeno funkcionalnostjo obiskovalcem omogočamo, da spletišče prilagodijo svojim potrebam.
Obiskovalci spletišča lahko spremenijo pisavo, povečajo črke, spremenijo kontrast barv na spletišču, ustavijo premike in uredijo besedilo tako, da so vse povezave podčrtane.

Na spletni strani se lahko še vedno pojavljajo težave z dostopnostjo. Primeri takih vsebin so:
– video posnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
– nekatero slikovno gradivo lahko vsebuje tekst, ki je težje berljiv,
– kompleksne tabele in organigrami,
– težje berljivo skenirano gradivo.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov info@os-mirna.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo na naslov: Direktorat za informacijsko družbo,  Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Ta izjava je bila pripravljena 1. 9. 2020. Izjava je bila posodobljena 10.11.2020

Ravnateljica
Anica Marinčič

Dostopnost