Skoči na glavno vsebino

POSLOVANJE KNJIŽNICE in knjižnični red

Popravljeno: september 2023

KNJIŽNICA IN POSTAVITEV GRADIVA

V knjižnici je zaposlena ena oseba z ustrezno strokovno – knjižničarsko izobrazbo. Procent zaposlenosti je določen glede na število oddelkov v določenem šolskem letu.

Knjižnica hrani gradivo na treh lokacijah: OŠ, OŠPP in VRTEC Deteljica. OŠ ima različne postavitve za gradivo: knjižnica, kabineti in razredi.

V prostoru knjižnice je gradivo razporejeno v kotičkih:

 • C- kotiček,
 • niz polic s P, M, L in poezijo,
 • čitalnica s poučnim/strokovnim ter poljudnoznanstvenim gradivom, razporejenim po UDK sistemu
 • kotiček s serijskim gradivom,
 • kotiček z učbeniki,
 • medijski kotiček.

 COBISS

Od leta 2016 se gradivo popisuje in izposoja v COBISSu (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi) – slovenski knjižnični informacijski sistem, ki ga je razvil IZUM (Institut informacijskih znanosti) v Mariboru.

Prevzeto gradivo je opremljeno z nalepko na naslovni platnici, ki nosi naslednje podatke: ime knjižnice, signaturo, avtorstvo, naslov, črtno kodo in inventarno številko. Na hrbtni strani naslovnice pa je žig knjižnice in ročno zapisana inventarna številka.

ČLANSTVO

Ob vpisu  na našo šolo postanejo učenci hkrati tudi člani šolske knjižnice. Člani šolske knjižnice so tudi vsi zaposleni delavci na šoli. Članarine ni.

PROSTI PRISTOP

Do gradiva v prostoru knjižnice se prosto pristopa. Gradivo v kabinetih pa je dostopno le strokovnim delavcem. Z dovoljenjem knjižničarke ali drugega strokovnega delavca so možne tudi izjeme.

IZPOSOJA

Izposoja za učence je določena z urnikom. Urnik je objavljen na spletni strani šole, na vhodu knjižnice in na oglasnih deskah. Velja načelo prostega pristopa, knjižničarka pa pomaga in svetuje. Uporabnikom je na računalnikih v knjižnici na voljo spletna aplikacija COBISS+ za iskanje gradiva po bazi domače šolske knjižnice in vseh drugih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS.

Izposojevalni rok za knjižno gradivo 
je 21 dni, možno ga je podaljšati še za teden dni ali več, če po njem ni povpraševanja.

Serijsko (revije, časniki), referenčno (enciklopedije, slovarji, atlasi, nekateri leksikoni) in  mediotečno (DVD, CD-ROM, CD in druge zgoščenke) gradivo je namenjeno predvsem za uporabo v knjižnici in šolskih prostorih. Po dogovoru si ga lahko na dom izposodijo tudi učenci, izposojevalni rok v takem primeru je 14 dni, možno pa ga je podaljšati še za teden dni ali več, če po njem ni povpraševanja.

Gradivo, ki se nahaja v kabinetih in učilnicah, locirano kot strokovna knjižnica, in je določenemu strokovnemu delavcu stalni učni pripomoček,  učencem ni dostopno. Lahko si ga izposodijo le po dogovoru s strokovnim delavcem ali knjižničarko.

Zamudnine ni, vendar se učencem, ki jim je izposojevalni rok potekel, ne izposoja, dokler ne poravnajo obveznosti.

Možne so tudi rezervacije gradiva, vendar po presoji knjižničarke, kadar je rezervacija smiselna.

Pred poletnimi počitnicami morajo učenci vse izposojeno gradivo vrniti. Aktivni in odgovorni uporabniki si lahko izposodijo gradivo tudi za obdobje počitnic.
Strokovni delavci morajo pred poletnimi počitnicami preveriti svoje  sezname izposoje in vrniti tisto, kar ne potrebujejo.

ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo je potrebno nadomestiti z novo enako enoto, če je to možno.
Za gradivo, ki ga ni možno nadomestiti z novo enako enoto, mora uporabnik nadomestiti enoto z vsebinsko enakovrednim gradivom ali pa plačati ustrezno/sorazmerno vsoto po dogovoru s knjižničarko.

DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI

V delavni obveznosti zaposlenega v knjižnici je interno bibliotekarsko strokovno delo, pedagoško delo in drugo.
Pedagoške ure z oddelki in skupinami, interesne dejavnosti ter izposoja oddelkom in skupinam so prioritetne dejavnosti v knjižnici. Takrat je knjižnica za ostale uporabnike zaprta. Uporabniki so dolžni upoštevati urnik in omejitve, ki so razvidne na urniku ali na obvestilu pred vhodom v knjižnico.
Uporaba računalnikov in drugih medijev v knjižnici je možna takrat, kadar ne ovira drugo delo v istem prostoru. Računalniki so učencem namenjeni predvsem za iskanje gradiva v COBISS+, pisanje in oblikovanje besedil,  iskanje informacij in vsebin, predvsem tistih, ki so povezane s poukom. Prednost imajo učenci, ki želijo brskati po vsebinah, povezanih s šolskimi vsebinami. Če teh potreb ni, lahko učenci uporabijo računalnike tudi za zabavne vsebine: poslušanje glasbe, spretnostne igre, kvizi… Brskanje po socialnih omrežjih (Instagram, Facebook, TikTok…) ni dovoljeno.

Pravilnik o uporabi računalnikov v knjižnici.

PRAVILA OBNAŠANJA V KNJIŽNICI

 1. V knjižnico vstopam kulturno, ob prihodu in odhodu pozdravim!
 1. V primeru gneče, počakam v vrsti in sem strpen, željo izrazim s prosim!
 1. Ob pravem času znam reči hvala!
 1. Govorim polglasno!
 1. Torbo odložim na mesto, ki je manj prehodno!
 1. Hrano, pijačo in mobitela ne nosim v knjižnico!
 1. Pomagam mlajšim učencem pri izbiranju gradiva!
 1. Knjige izbiram premišljeno; postavim jih nazaj na stalno mesto!
 1. Pospravim za seboj!
 1. V čitalnici:
 • se pripravljam na pouk,
 • se učim, 
 • delam domačo nalogo (delam sam, ne prepisujem od drugih),
 • berem knjige in revije,
 • rešujem križanke, rebuse…
 • tiho se pogovarjam s prijatelji

Če se posamezniki ali skupine ne držijo pravil, izgubijo pravico do zadrževanja v knjižnici ali pa se jim izreče ustrezno kazen po dogovoru z razrednikom.

Strokovni delavci šole so prav tako dolžni poznati Poslovanje knjižnice in knjižnični red, priporočeno je, da ga razredniki skupaj z učenci v oddelčnih skupnostih večkrat obnovijo.

Dostopnost