Skoči na glavno vsebino

Vrtec – svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna služba v vrtcu je organizirana skladno s predpisanimi normativi in standardi. Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu. Svetovalna delavka pomaga in sodeluje z otroki, starši, vzgojiteljicami, pomočniki vzgojiteljic, vodstvom vrtca ter po potrebi z zunanjimi institucijami.

Na svetovalno delavko se lahko obrnete tudi starši, če:

  • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
  • potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo,
  • se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,
  • potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza oz. ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge socialne, zdravstvene, ekonomske stiske v družini …)
  • potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami,
  • potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka.

Ana Marie Starina, mag. psih.

07 34 35 167

svetovalna@os-mirna.si

Dostopnost