Skoči na glavno vsebino

Vrtec – predšolska bralna značka

V letošnjem šolskem letu sodelujemo v nacionalnem projektu Bralna značka, kateri nosilec je Društvo bralna značka Slovenije – ZPMS.

Predšolska bralna značka spodbuja družinsko branje. Družinsko branje je »zibelka branja«, ki odločilno vpliva na kasnejše otrokovo učenje branja in uspešno učenje, na razvoj njegove bralne pismenosti, literarne dojemljivosti in celo na njegovo bralno kulturo v odraslem obdobju. Spodbujanje družinskega branja prispeva tako k bralni vzgoji otrok kot k bralni kulturi odraslih.

Branje otroku od ranega otroštva je ključno za njegov jezikovni, intelektualni in sploh vsestranski razvoj. Skozi aktivnosti znotraj tega projekta se bomo trudili uresničevati cilje s področja jezika in umetnosti. Predšolska bralna značka v vrtcu, ob upoštevanju načel sodelovanja s starši, s spodbujanjem družinskega branja po kurikulumu podpira področji »jezik« in »umetnost«.

 

Spodbujanje družinskega branja je v skladu s cilji in načeli Kurikula za vrtce (1999):

  • eden od ciljev Kurikula za vrtce je namreč izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši,
  • med načeli vertikalne povezanosti oz. kontinuitete je na prvem mestu povezanost med družino in vrtcem,
  • poleg tega je v Kurikulu tudi posebej načelo sodelovanja s starši, iz katerega lahko povzamemo, da je tudi na področju jezika, kamor sodi bralna vzgoja, sodelovanje med vrtcem in starši pomemben vidik kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje; tudi tu je pomembno, da vrtec staršem nudi storitve, ne pa posega v njihovo sfero zasebnosti; starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju dela in življenja v vrtcu; starši morajo biti obveščeni o tem, katere dejavnosti potekajo v vrtcu.

 

 

Cilj projekta torej je, da otrok ob knjigi, ki mu jo preberejo starši, doživlja ugodje, veselje, zabavo in razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v raznolikem literarnem svetu.

Dostopnost