Skoči na glavno vsebino

Vrtec – naša mala knjižnica

NAŠA MALA KNJIŽNICA

 

Predšolska bralna značka ima različna poimenovanja. V našem vrtcu v njej pod različnimi slogani, sodelujemo vse skupine. Ne glede na različnosti posameznih oblik osnovni namen programa ostaja spodbujanje družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju in podpora pri sistematičnem spodbujanju razvoja bralne kulture in bralne pismenosti.

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora po mnenju mnogih strokovnjakov. Zato skušamo v tem starostnem obdobju nameniti posebno pozornost  spodbujanju otrokove govorne komunikacije in širjenju besednega zaklada.

Eden izmed glavnih ciljev predšolske bralne značke je spodbuditi branje v družinskem krogu in s tem otroke navajati na kasnejše samostojno branje.

Cilj:

  • skupno branje ugodno vpliva na otrokovo porajajočo se pismenost, je osnova za kasnejše uspešno učenje branja in dobro razvito bralno pismenost ter bralno kulturo,
  • skupno branje v družini in v vrtcu poglablja medsebojne čustvene vezi in je dober začetek poti v svet knjige, literature,
  • učenje branja knjige (od leve proti desni, ločeno od slik, od zgoraj navzdol, kje je začetek in kje konec knjige),
  • s spoznavanjem odnosov in interakcij med liki, otrok razvija komunikacijske spretnosti,
  • izboljšanje koncentracije, otroci nimajo potrpljenja za dolgo branje, vendar se z napredkom bralnega razumevanja daljša čas pozornosti in izboljšuje spomin,
  • otroci zgodbe iz pravljic prenašajo v simbolno igro, pripovedovanje in ustvarjanje.

 

Skupno branje knjig, je nekaj lepega tako za odrasle kot za otroke. Otroci, ki jim odrasle osebe kakovostno in zelo pogosto berejo, bodo pridobili veliko na področju govora, zlasti besednjaka in pripovedovanja zgodbe. Pridobili bodo na ravni pozornosti in poslušanja, znali bodo prepoznati socialna stanja drugih otrok, bodo bolj empatični, prej se bodo naučili prebranih in predpisanih zmožnosti. Skupno branje so tudi zelo primerne situacije za odrasle osebe. Odrasli se sprostijo, utopijo se v misli in čustva junakov, v domišljijo in hkrati zagotavljajo otroku čustveno varnost.

Kakovostna literatura naj nam bo temeljno načelo. Berimo otroku raznovrstno literaturo, umetnostna in neumetnostna besedila, klasične pravljice in moderno literaturo,  ljudsko izročilo, ljudske šaljivke in nagajivke.

 

 »Če želite otroka, ki bo znal misliti, mu berite, ko bo še otrok.« (Miha Kovač)

 

 

Dostopnost