Skoči na glavno vsebino

Vrtec – prehrana

V zavodu se trudimo in si prizadevamo, da zagotavljamo varno, zdravo, uravnoteženo in pestro prehrano v sladu s prehrambno piramido. Temelj prehrane so zelenjava, sadje, polnovredna žita, mleko in mlečni izdelki, meso, ribe in jajca. Otroci imajo redne obroke. Ves dan pa imajo na voljo sveže sadje, nesladkan čaj in vodo.

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne fiziološke standarde in normative za prehrano predšolskih otrok in strokovne smernice pristojnih institucij. Skladno z veljavno zakonodajo izvajamo interni nadzor po sistemu HACCP. Prehrana v vrtcu temelji na dveh dokumentih: Smernice zdravega prehranjevanja in Praktikumu.

Na osnovi Uredbe (EU) št. 1169/2011 in Uredbe (EU) Ur. l. št 6/14 je potrebno od 13.12.2014 dalje obvezno označevati sestavine ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni, navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2011). Ti so navedeni poleg jedilnika. Sledove alergenov, ki so posledica navzkrižne kontaminacije, ni potrebno navajati, zato ti niso navedeni na jedilniku.

0rganizator prehrane: ANJA KRIŠTOF 07 3435182

Dostopnost