Skoči na glavno vsebino

Vrtec – zdravje v vrtcu

ZDRAVJE V VRTCU

Projekt Zdravje v vrtcu strmi k ohranjanju in krepitvi zdravja. S programom skušajo na Nacionalnem inštitutu za zdravje okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje prijetnega in varnega okolja. Zdravje naj bo pomembna vrednota skozi celotno življenje. V družbi želijo povečati zavedanje o pomembnosti vplivov posameznih dejavnikov v najzgodnejšem obdobju življenja na zdravje in počutje v kasnejšem življenju. Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, v program vključujejo različne strokovnjake. Osredotočajo se na osveščanje preko lokalnih skupnosti in spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje.

V vrtcu Deteljica program izvajamo kontinuirano skozi celo leto preko vzgojno izobraževalnega dela. Že vrsto let se aktivno vključujemo in se lotevamo tem, ki so aktualne in otrokom zanimive. Izpostavljeni so dobro počutje, ustvarjalnost in izmenjava dobrih praks.

CILJ: razvijanje pozitivnih navad,  ki vplivajo na zdravje ter promocija zdravega načina življenja.

PTIČJA HIŠICA IN MALI DETEKTIVI

TEMA: PTIČJA HIŠICA IN MALI DETEKTIVI

IZHODIŠČE: Načrtovanje igre v okviru projekta Zdravje v vrtcu ter promocija zdravega načina življenja

POTEK IGRE: Igra je zasnovana tako, da s pomočjo kartic, ki so pritrjene na lesene ptičke, vsebujejo različne naloge, ki vključujejo smeh, učenje in raziskovanje okolice vrtca. Posamezni oddelek je dnevno naključno izbral enega ptička s kartico. Na kartici je bila zapisana naloga, katero so mladi detektivi opravili. Igra je bila namenjena otrokom od 3. leta dalje.

Cilji

  • Spodbujanje gibalnega in telesnega razvoja,
  • Oblikovanje zdravega in varnega okolja,
  • Razvijanje strategij za aktivno vključevanje otrok v načrtovanje in izvajanje dejavnosti ter prepoznavanje kompetenc otrok in odraslih,
  • Razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje,
  • Spodbujanje izkustvenega učenja v naravi,
  • Spoznavanje novih konceptov, veščin in vrednot.

 

AVTORICE IGRE IN CILJNA SKUPINA IZVAJANJA: delavke 2. starostnega obdobja (oddelki 2. starostnega obdobja)

 

Prednosti igre

Predlogi za nadgradnjo igre v prihodnje

Igra polna izzivov, ki so spodbujali domišljijo in radovednost

Ustvarjanje foto dnevnika in zapisov svojih raziskovanj.

Naloge so bile zasnovane tako, da so zahtevale veliko sodelovanja in komunikacije med otroki.

Naloge bi lahko zasnovali tako, da bi uporabili IKT tehnologijo in aplikacije.

Igra je spodbujala izkustveno učenje v naravi.

Uporaba interaktivnih zemljevidov, kjer bi otroci lahko označevali kraje raziskovanj.

Ob igri so se otroci učili, kot pravi detektivi.

K sodelovanju bi povabili različne strokovnjake, ki bi z nami delili svoje izkušnje in znanje.

Otroci so ob igrah lahko izražali svoje misli, ideje in spoznanja:

–       »Dajmo izkopat rov do krta«,

–       »Poglej, kako velik in sluzast je polž«

–        »Storž je pri smreki«

–       »Iskali smo živalce, mušice.«

–       »Lahko sem gledala kaj živalce delajo.«

–       »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo našli živalce, ko so se plazile in plavale.«

 

 

Igre bi lahko nadgradili tako, da bi v veliki meri spodbujale ustvarjalno igro.

Dostopnost