Skoči na glavno vsebino

Vrtec – rastemo z jezikom

 

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju vključuje široko polje komunikacije in sodelovanja z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in skozi doživljanje spoznavanje različne književnosti-kulture. Otroci izražajo čustva, misli, izkušnje in se učijo razumeti sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko, razvoj jezika pa je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999).

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano tudi, da je predšolsko obdobje najpomembnejše obdobje za razvoj govora. Zato bomo v vrtcu skozi vso leto izvajali projekt Rastemo z jezikom.

 

Cilji:

  • razvijanje govorno-jezikovnega razvoja otrok, opaziti težave na tem področju in jih v sodelovanju s starši in drugimi strokovnjaki poskušati odpraviti
  • različni oddelčni projekti z dodatnimi cilji: spodbujanje komunikacije med vrtcem in starši ter verbalne komunikacije otrok
  • sodelovanje z Zavodom za gluhe in naglušne iz Ljubljane in s surdopedagogom in logopedom prof. Benjaminom Vogričem

 

V načrtovanih in spontanih dejavnostih bomo:

  • poslušali in pripovedovali različna literarna besedila,
  • se igrali prstne igre, uganke, izštevanke,
  • usvajali deklamacije in različne pesmi,
  • obiskovali kulturne ustanove,
  • jezik bomo poslušali in uporabljali v vsakdanjih pogovorih,
  • v različnih igrah, dramatizacijah, predstavah.
  • Interdisciplinarno sodelovali v različnih projektih …

 

 

Interni projekt na ravni vrtca bomo izvajali interdisciplinarno vsi oddelki vrtca.

Dostopnost